Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi